size-does-matter-lolly

Why Size Matters

“Measure for Pleasure” wordt vaak geroepen in onze winkel door onze winkel, geciteerd door klanten die geamuseerd één van onze visitekaartjes met meetlint bestuderen. “Size does matter” is dan de volgende veelgehoorde zin. Deze laatste staat ook op een van onze lolly condooms. Wie onze winkel kent, snapt dat deze uitspraak niet betekent dat we een waardeoordeel hechten aan een specifieke penismaat. We vinden maat simpelweg belangrijk en hieronder leggen we uit waarom.

Zoek je condoom maat.

Je kunt het vergelijken met het kopen van een spijkerbroek of BH. Ieder lichaam is anders en iedereen heeft een andere verhouding tussen lengte en omvang. Hoewel het latex behoorlijk flexibel is (zoals veel internet filmpjes aantonen waarin condooms met water worden gevuld of over een hoofd worden getrokken) kan een te strak condoom behoorlijk vervelend aanvoelen. Bovendien kan het sneller scheuren of afrollen. Bij een te los condooms bestaat de kans dat het afglijdt. "One size fits all" gaat dus ook als het gaat om condooms niet op. Vandaar dat de Condomerie rond de 100 verschillende condoommaten in de aanbieding heeft. Elk condoom in ons assortiment is gemeten en ingedeeld in ons maatsysteem: Condomerie Amsterdam Standaard (CAS). Hierdoor kun je ze makkelijk met elkaar vergelijken. Meer informatie over ons onderzoek vind je hier: https://condomerie.com/condomologie/uitleg-maatsysteem/casindex_uitleg

Aan de waslijn in onze winkel hangt een condoom van elke CAS en zo is heel duidelijk te zien dat iemand die een CAS 1 zou moeten dragen, geen CAS 9 moet gebruiken als hij veilig wil vrijen en andersom. Meestal zal de mismatch tussen penismaat en condoom gelukkig niet zo groot zijn. Maar voor veel mensen is het toch een openbaring dat condooms zo veel in maat kunnen verschillen.

Als je een pakje koopt, is het niet altijd makkelijk te zien hoe groot het condoom is dat er in zit. Als een fabrikant bijvoorbeeld “XL", “King Size” of “snugger fit” op een pakje zet is niet altijd duidelijk hoe veel kleiner of groter zo’n condoom is. Geen wonder dat veel mensen gefrustreerd raken over condooms die nooit passen, altijd afglijden, knellen en daarmee een behoorlijke spelbreker zijn. Voor veel mensen gaat dan ook een wereld open als ze erachter komen dat ze tot nu toe altijd condooms droegen die twee maten afwijken van het condoom dat hun perfect past.

Hoe weet je nu welk condoom het beste bij je past? Dit zijn wat makkelijke manieren om achter je perfecte match te komen:

Informatie op het pakje

Een standaard condoom heeft meestal een diameter van 52  mm (dit staat vaak op het pakje). Dit condoom valt bij ons in CAS 4. Een condoom met een breedte van bijvoorbeeld 56 mm of 60 mm zal ruimer vallen. Een breedte van 49 of 47 mm zit weer strakker. De lengte van een condoom vindt u meestal niet op het pakje.

Meten

De meest gemakkelijke en accurate manier is om thuis alvast je meetlint erbij te pakken en zowel je omtrek als je lengte te meten. Hoe je dit precies kunt doen lees je op https://condomerie.com/condooms-op-maat. Hier kun je ook gelijk je maten invoeren. De site geeft je dan meteen een overzicht van welke condooms jou zouden moeten passen. Je kunt echter ook contact met ons opnemen of met je gegevens langs de winkel komen.

Overleg

Zonder meten komen we vaak ook al een heel eind. Aan de hand van vragen over welke condooms je tot nu toe hebt gebruikt en waarom deze wel of niet bevielen kunnen wij een inschatting maken welke CAS jou zou kunnen passen. Dit kan in de winkel, maar ook via e-mail.

Proefpakket

Onze proefpakketten geven je de mogelijkheid om van verschillende merken condooms in jouw maat uit te proberen. Ieder merk voelt, ruikt en past weer net anders en uiteindelijk is er maar één manier om erachter te komen wat jouw toekomstige condoom wordt: “Proberen is leren”. Misschien ook een leuke spreuk voor op een lolly…. 

Why Size Matters

“Measure for pleasure!”, we hear those words a lot in our shop, read out loud by amused customers who study one of our business cards that look like measuring tapes. “Size does matter” is another popular expression. It is printed on some of our lollipop-disguised condoms. It is not our intention to communicate any preferences concerning penis size with those words. Instead, what we mean is that size is important when it comes to using condoms. Let us explain why. 

Find your condom size.

Buying a condom is like buying a pair of jeans or a bra. Every body is different and everyone has different proportions between circumference and length. Although latex is pretty flexible (as videos that circulate on the internet demonstrate by showing people filling condoms with water or pulling them over their heads), a condom that is too tight feels uncomfortable and is more likely to tear or roll down. A condom that is too wide might slip off. Hence, "one size fits all" doesn't apply when it comes to choosing a condom. Therefore, Condomerie offers over 100 different condom-sizes. Each condom in our assortment is carefully measured and classified in our measurement system: Condomerie Amsterdam Standard (CAS). This makes it easier to compare different condoms. If you are interested to read more about our research go to https://condomerie.com/condomologie/uitleg-maatsysteem/casindex_uitleg

The differences in condom-sizes is quite evident when you see them next to each other. In our shop we hung 9 different condoms in 9 different sizes (ranging from small to large) on a clothesline. For many people, seeing the range of condom sizes in this way is a real eye-opener. 

If you buy a package of condoms, it will not always be completely clear to you what size you are buying. If a manufacturer or brand mentions “XL”, “King Size” or “Snugger fit” on the box it doesn’t make completely clear how much these condoms differ from an average size (i.e. it is relative). No wonder that people get confused or even frustrated about condoms that never fit, slide off, tear, feel too tight and as a result take away a lot of the fun. It doesn’t have to be this way. There are many possibilities out there that could be a far better match that the condom you’ve been using before. Finding the right condom will make the use of it more comfortable and safe. 

So how to find out which condom is right for you? These are the easiest options to find that out:

Package information

A standard sized condom usually has a lay flat width of 52 mm (which is often mentioned on the package). In terms of our measurement system this would be a CAS 4. If the package mentions a lay flat width of 56 mm or 60 mm the condom will be wider. 49 or 47 mm is tighter. 

Measuring 

The easiest and most accurate way is to measure yourself at home. How to do this is clarified on this page: https://condomerie.com/condooms-op-maat. Here you can also enter your measurements and immediately get an overview of which condoms will fit. But you can also contact us or come by the shop to tell us your measurements, so we can discuss the different options together. 

Personal advice

Without your measurements there are also ways to help you out. By asking you questions about the previous brands you have been using and why you liked or disliked them, we can estimate which condoms could be right for you. For advice you can come by our shop or send as an E-mail. 

Trial packages

Our "trial-packages" contain one condom of each brand that offers a condom in your size. This gives you the opportunity to try different brands. Each brand feels, smells and fits slightly different and in the end there is just one way to find which condom will be your favorite one: try it yourself.