Condomerie Foundation

Oprichting Stichting Condomerie Foundation 
Stichting Condomerie Foundation is op initiatief van de Condomerie bij Notaris Martijn Albers te Amsterdam op 22-5-2009 opgericht als een onafhankelijke in de gemeente Amsterdam zetelende stichting, opererend met een wereldwijd mandaat. De foundation heeft sinds 15 mei 2013 een ANBI status.

De oprichters Van der Maas, Schouten, Ten Berge, Lenting en Van Boven, hebben de volgende, naam, doelstelling en middelen vastgelegd:

Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam:
  Stichting Condomerie Foundation
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
 3. IBAN NL08 INGB 0005 1921 89  tnv Stichting Condomerie Foundation
 4. RSIN/Fiscaalnr: 82077730
 5. kvk 34340332

Jaarverslagen zijn op aanvraag beschikbaar: contact@condomeriefoundation.org

Doel en middelen.

Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het verlenen van assistentie bij het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (hierna te noemen: “SOA”), waaronder Human Immunodeficiency  Virus (hierna te noemen: “HIV”), Acquired Immune Deficiency Syndrome (hierna te noemen: “AIDS”) en hepatitis, zowel op nationaal als internationaal niveau, onder meer door het promoten van het veilig vrijen (hierna te noemen: “Safe Sex”) en anderen te assisteren bij het promoten en informeren van Safe Sex;
  2. het ontwikkelen en/of ondersteunen van initiatieven met als doel het bevorderen van een goede seksuele gezondheid voor iedereen;
  3. het stimuleren en initiëren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van condooms, vrouwencondooms en glijmiddelen en op het gebied van producten, onder andere condoomautomaten, die helpen bij de distributie van deze producten. Hierbij wordt de Circulaire Economie filosofie zoveel mogelijk aangehouden;
  4. het ontwikkelen en/of ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de bescherming van reproductieve rechten wereldwijd, in het bijzonder met betrekking tot jongvolwassenen en vrouwen;
  5. het ontwikkelen en/of ondersteunen van initiatieven die tot doel hebben Safe Sex voorlichting aan, de emancipatie en integratie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders;
  6. het geven dan wel verzorgen van voorlichting op het gebied van LifeSkills en Safe Sex op verschillende onderwijsniveaus;
  7. het stimuleren, ondersteunen en initiëren van onderzoeken, campagnes en andere initiatieven die op enigerlei wijze passend bevonden worden bij de doelstellingen van de stichting, en die zich ook kunnen begeven in het gebied van kunst, sport, design, humor, toneel, film, muziek en webdesign;
   en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het geven van voorlichting op het gebied van Safe Sex en HIV/AIDS-preventie;
  2. het verrichten van acquisitie en fondsenwerving in de ruimste zin.

Voorbeelden van projecten:

 

Sape Moderne

In Abidjan, Ivoorkust vond jaarlijks Sape Moderne plaats: Aidsvoorlichting door middel van een jaarlijks voetbaltoernooi, een theaterstuk en een modeshow in Abidjan (Ivoorkust). De Condomerie Foundation ondersteunt dit initiatief sinds haar oprichting in 2009. Er wordt voorlichting gegeven over veilig vrijen en condoomgebruik en er worden ter plekke HIV testen en counseling aangeboden.  In 2013 hebben 32 teams deelgenomen aan het toernooi, zijn er 189 HIV testen afgenomen en 2.500 condooms uitgedeeld.

 

 

 

Proefschriften

De Condomerie Foundation draagt graag bij aan de ontwikkeling van relevante proefschriften op het gebied van seksuele gezondheid, veilig vrijen, HIV en andere SOA.