Ruilen en Retourneren

Retour en teruggave beleid.

Mocht u dwingende redenen hebben om artikelen terug te sturen, neem alstublieft eerst contact met ons op.

Garantie.

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

We leveren alleen producten die aan de relevante Europese eisen voldoen. Zo treft u op al de geteste condooms een CE logo : CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. De 4 cijfers achter dit logo verwijzen naar de Notified Body (instantie) die op het naleven van de eisen heeft toegezien.

Verkeerde of beschadigde artikelen ontvangen?

U mag van ons verwachten dat u de juiste artikelen onbeschadigd ontvangt.

Heeft u desondanks verkeerde of beschadigde artikelen ontvangen, zend deze dan (indien redelijkerwijs mogelijk) ongeopend, zo snel mogelijk terug.

Als u een verkeerd of beschadigd ontvangen product terugstuurt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten  onverwijld terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen in dit geval voor onze rekening.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Bij verzending buiten Nederland is de Condomerie niet aansprakelijk voor eventuele problemen bij de invoer.

Retouradres.

Condomerie

Warmoesstraat 141

1012 JB Amsterdam

020-6274174

Klachten

We doen ons uiterste best om uw bestelling en levering foutloos te verwerken.

 We leveren alleen producten die aan de relevante Europese eisen voldoen. Zo treft u op al de geteste condooms een CE logo : CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. De 4 cijfers achter dit logo verwijzen naar de Notified Body (instantie) die op het naleven van de eisen heeft toegezien.

Mocht u toch een klacht hebben, over het product of de afhandeling van uw bestelling, laat het ons alstublieft weten. Bij voorkeur via Email: info-mail Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 020-6274174.

Condomerie zal u binnen twee werkdagen een ontvangst bevestiging sturen en zo snel mogelijk, en zeker binnen 14 dagen, inhoudelijk reageren.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Herroepingsrecht.

Als u na levering toch af wilt zien van uw aankoop, kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, vanaf het moment van ontvangst, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn condooms, glijmiddel en andere seksuele hygiëneproducten waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Condomerie, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.  

Als u de overeenkomst herroept, en de goederen indien redelijkerwijs mogelijk,in de oorspronkelijke verpakking en onbeschadigd terugstuurt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn condooms, glijmiddel en andere seksuele hygiëneproducten waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen:

 

Aan:

Condomerie
Adres: Warmoesstraat 141 - 1012 JB Amsterdam
Fax: 020-6389265
E-mail: info-mail

 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: .............................. herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* ..............................

Naam consumenten(en): ................................

Adres consument(en): .....................................

Handtekening consument(en):  (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):............................

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.