Sape Moderne Pour Sportif

Condoom kiosk in Abidjan

Condomerie sponsorde geruimetijd een jaarlijks voetbaltoernooi en een modeshow in Abidjan (Ivoorkust). Er werd voorlichting gegeven over veilig vrijen en condoomgebruik. Daarnaast werd er met behulp van micro-financiering gekeken of er een lokale condoomwinkel opgezet kon worden die stoelde op kennis en ervaring van de Condomerie.

Helaas is door onrust in de regio veel verloren gegaan en hebben we onze bezigheden tijdelijk moeten staken.