Penisomtrek en condooms - Kinsey Data

Inleiding

Methode: Metingen

Methode: Proefpersonen & stimuli

Voor stimulus

Na stimulus

Na stim. naar respons

Na stim. naar gem. erectie

Na stim. naar leeftijd

Gedurende slaap

Slotopmerkingen

Literatuur

Appendix: de Kinsey gegevens

6 Appendix: de Kinsey gegevens

Gemeten omtrek van de penis tijdens erectie  (uitGebhard & Johnson, 1979)

Omtrek tot

Omtrek

Mannen

op een

in mm

Blank

Zwart

Allen*

kwart inch

 

 

Student (%)

Niet - Student (%)

 

Student (%)

 

%

1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00

032
038
044
051
057
064
070
076
083
089
095
102
108
114
121
127
133
140
146
152
159
165
171
178

- -
0.3
0.4
0.4
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.9
1.1
6.3
6.3
17.1
11.7
24.1
9.9
11.5
3.0
3.9
0.5
0.5
0.1
- -

0.7
1.5
0.7
0
0
0
2.2
0.7
0
1.5
0.7
10.4
3.0
14.2
11.9
19.4
14.2
11.9
3.7
1.5
1.5
0
0
0

0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
0
1.8
3.6
3.5
12.7
21.8
18.2
10.9
5.5
9.1
5.5
3.6
0
0
0

- -
0.4
0.4
0.4
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.9
1.1
6.5
6.1
16.9
12.0
23.8
10.2
11.4
3.2
3.8
0.6
0.5
0.1
- -

N bekend
N onbekend
N niet van toepassing

2316
2378
0

134
632
0

55
122
0

2505
3132
0

*Extra kolom ontleend aan de gegevens gepresenteerd in de oorspronkelijke tabel (Gebhard & Johnson, 1979)