penisomtrek en Condooms - Omtrek van de penis voor aanbieding van de seksuele stimulus

Inleiding

Methode: Metingen

Methode: Proefpersonen & stimuli

Voor stimulus

Na stimulus

Na stim. naar respons

Na stim. naar gem. erectie

Na stim. naar leeftijd

Gedurende slaap

Slotopmerkingen

Literatuur

Appendix: de Kinsey gegevens

3 Resultaten

3.1 Omtrek van de penis voor aanbieding van seksuele stimulus

Afbeelding 3 laat de distributie zien van de penisomtrekken in mm, gemeten bij 303 mannen voor de aanbieding van een seksuele stimulus (d.w.z. in slappe toestand).

Distribution of circumferences (mm) of the penis, measured before a sexual stimulus in 303 men.
Afbeelding 3. Distributie van de penisomtrekken (mm) van 303 mannen, gemeten voor de aanbieding van een seksuele stimulus