Penisomtrek en condooms - Omtrek van de penis tijdens de slaap (NPT): gegroepeerd naar respons

Inleiding

Methode: Metingen

Methode: Proefpersonen & stimuli

Voor stimulus

Na stimulus

Na stim. naar respons

Na stim. naar gem. erectie

Na stim. naar leeftijd

Gedurende slaap

Slotopmerkingen

Literatuur

Appendix: de Kinsey gegevens

3 Resultaten

3.6 Omtrek van de penis tijdens de slaap (NPT): gegroepeerd naar respons

Op afbeelding 9 is de verdeling weergegeven van de erecties tijdens de slaap (NPT) die zijn gemeten in onderzoek 3 (N=39). Tabel 7 laat de frequentieverdeling zien voor proefpersonen in dit onderzoek met een omtrekverandering van meer dan 10 mm (N=25). In deze groep was de gemiddelde omtrek 116 mm (standaarddeviatie 10 mm, bereik 90 - 135 mm, mediaan 116 mm). Bij 25% van deze proefpersonen bedroeg de penisomtrek minder dan 109 mm, bij 75% minder dan 125 mm, en bij 90% minder dan 128 mm.

 

Distribution of circumferences
Afbeelding 9. Verdeling van omtrekken (in mm) van de  penis tijdens erectie, gemeten gedurende de slaap. De omtrekcijfers zijn gegroepeerd naar respons (N=39).

Tabel 7. Frequentieverdeling van de nachtelijke penisomtrek bij proefpersonen met een omtrekverandering > 10 mm (N=25)
Interval

≥ mm

< mm

n

Percentage

Cum. Percentage

1

090

100

1

04%

04%

2 100 110 5 20% 24%
3 110 120 10 40% 60%
4 120 130 7 28% 92%
5 130 140 2 08% 100%