Penisomtrek en Condooms - Omtrek van de penis na aanbieding seksuele stimulus

Inleiding

Methode: Metingen

Methode: Proefpersonen & stimuli

Voor stimulus

Na stimulus

Na stim. naar respons

Na stim. naar gem. erectie

Na stim. naar leeftijd

Gedurende slaap

Slotopmerkingen

Literatuur

Appendix: de Kinsey gegevens

3 Resultaten

3.2Omtrek van de penis na aanbieding seksuele stimulus

Na de aanbieding van een seksuele stimulus werd bij 152 van deze proefpersonen een respons gemeten in de vorm van een verandering van de penisomtrek ter grootte van ten minste 1 mm (zie afbeelding 4, tabellen 3 en 4).

Tabel 3. Penisomtrek voor en na aanbieding van een seksuele stimulus (verandering >= 1 mm, N=152)
  Voor aanbieding stimulus Na aanbieding stimulus
Onderzoek
gemiddelde
mediaan
sd*
bereik
gemiddelde
mediaan
sd*
bereik
1
97
97
10
80-120
104
105
11
82-135
2
98
96
10
75-120
112
111
13
80-142
3
99
98
10
78-119
113
115
12
89-135
4
111
112
12
90-139
140
140
13
118-161
Alle
100
99
11
75-139
113
110
16
80-161
*sd =  standaarddeviatie van het gemiddelde.. Dit is een maat voor de variabiliteit die is gebaseerd op de afstand van inviduele waarnemingen tot het gemiddelde.

 

Afbeelding 4. Distributie van de penisomtrekken (mm) van 152 mannen, gemeten na de aanbieding van een seksuele stimulus

mm Circumference

  Tabel 4. Frequentieverdeling van de penisomtrek na aanbieding van een seksuele stimulus (Verandering ≥ 1 mm, N=152)
Interval ≥ mm < mm n Percentage Cum. Percentage
1 080 090 05 03.3% 03.3%
2 090 100 27 17.8% 21.1%
3 100 110 39 25.7% 46.8%
4 110 120 32 21.1% 67.9%
5 120 130 26 17.1% 85.0%
6 130 140 11 07.2% 92.2%
7 140 150 07 04.6% 96.8%
8 150 160 03 01.9% 98.7%
9 160 170 02 01.3% 100.0%