Penisomtrek en Condooms - Omtrek van de penis na seksuele stimulus: gegroepeerd naar respons

Inleiding

Methode: Metingen

Methode: Proefpersonen & stimuli

Voor stimulus

Na stimulus

Na stim. naar respons

Na stim. naar gem. erectie

Na stim. naar leeftijd

Gedurende slaap

Slotopmerkingen

Literatuur

Appendix: de Kinsey gegevens

3 Resultaten

3.3 Omtrek van de penis na seksuele stimulus: gegroepeerd naar respons

Op afbeelding 5 is de verdeling weergegeven van de penisomtrekken gegroepeerd naar de sterkte van de respons (verandering van de omtrek in mm, N=152). Tabel 5 laat de frequentieverdeling zien voor proefpersonen bij wie een omtrekverandering optrad van meer dan 10 mm (N=74). In deze groep was de gemiddelde omtrek 122 mm (standaarddeviatie 16 mm, bereik 90 - 161 mm, mediaan 121 mm). Bij 25% van deze proefpersonen bedroeg de penisomtrek minder dan 110 mm, bij 75% minder dan 131 mm en bij 90% minder dan 142 mm.

 

Distribution of circumferences

Afbeelding 5. Verdeling van de penisomtrekken (mm) tijdens erectie,  gegroepeerd naar respons van de penis (N=152).

 

Tabel 5. Frequentieverdeling van de penisomtrek na aanbieding van een seksuele stimulus bij proefpersonen met een omtrekverandering > 10 mm  (N=74)

Interval

≥ mm

< mm

n

Percentage

Cum. Percentage

1

090     

100       

04

05.4%

05.4%

2              100      110      11 14.9% 20.3%
3            110      120      20 27.0% 47.3%
4            120          130      17 22.9% 70.2%
5          130      140      11 14.9% 85.1%
6              140      150        06 08.1% 93.2%
7 150    160    03 04.1% 97.3%
160   170 02 02.7% 100.0%