Penisomtrek en condooms - Omtrek van de penis na seksuele stimulus: gegroepeerd naar geschatte erectie

Inleiding

Methode: Metingen

Methode: Proefpersonen & stimuli

Voor stimulus

Na stimulus

Na stim. naar respons

Na stim. naar gem. erectie

Na stim. naar leeftijd

Gedurende slaap

Slotopmerkingen

Literatuur

Appendix: de Kinsey gegevens

3 Resultaten

3.4 Omtrek van de penis na seksuele stimulus: gegroepeerd naar geschatte erectie

Op afbeelding 6 is de verdeling weergegeven van de penisomtrekken,  gegroepeerd naar geschatte erectie (N=162). Tabel 6 laat de frequentieverdeling zien voor proefpersonen die zeiden dat ze 'een volledige erectie' hadden (N=45). Voor deze groep was de gemiddelde omtrek 122 mm (standaarddeviatie 18 mm, bereik 90-160 mm, mediaan 118 mm). Bij 25% van deze proefpersonen bedroeg de penisomtrek minder dan 109 mm, bij 75% minder dan 132 mm en bij 90% minder dan 154 mm.

 

Distribution of circumferences
Afbeelding 6. Verdeling van de omtrekken (mm) van de  penis tijdens erectie, gegroepeerd naar geschatte mate van erectie (N=162).

 

Tabel 6. Frequentieverdeling van de penisomtrek na aanbieding van een seksuele stimulus bij proefpersonen met een 'volledige erectie'  (N=45)

Interval ≥ mm < mm> n Percentage Cum. Percentage

1

090 100 03 06.7% 06.7%
2 100 110 08 17.8% 24.5%
3 110 120 12 26.7% 51.2%
4 120 130 08 17.8% 69.0%
5 130 140 06 13.3% 82.3%
6 140 150 03 06.7% 89.0%
7 150 160 03 06.7% 95.7%
8 160 170 02 04.3% 100.0%

 

 

 

Copyright © 2005/2006 Condomerie Amsterdam, alle rechten voorbehouden. Laatste update: 24 november 2006.