Penisomtrek en Condooms - Proefpersonen en stimuli

Inleiding

Methode: Metingen

Methode: Proefpersonen & stimuli

Voor stimulus

Na stimulus

Na stim. naar respons

Na stim. naar gem. erectie

Na stim. naar leeftijd

Gedurende slaap

Slotopmerkingen

Literatuur

Appendix: de Kinsey gegevens

2 Methode

2.2 Proefpersonen en stimuli

Proefpersonen.  Voor de gegevens van de vier onderzoeken zijn descriptieve statistische grootheden berekend. In tabel 2 worden de volgende kenmerken gepresenteerd: proefpersoongroep (mannen met seksuele problemen tegenover mannen zonder seksuele problemen) de aard van de gebruikte seksuele stimuli, aantal proefpersonen (N), aantal proefpersonen voor wie een schatting van de mate van erectie beschikbaar was, aantal proefpersonen met een geschatte mate van erectie > 0%, aantal proefpersonen met een verandering in de omtrek van meer dan 0 mm, aantal proefpersonen waarvan de NPT (Nocturnal Penile Tumescence (nachtelijke zwelling van de penis)) een verandering in de omtrek > 0 mm te zien gaf (onderzoek 3).

De proefpersonen in onderzoek 1 waren patiënten die problemen hadden met krijgen van een erectie. De proefpersonen in de onderzoeken 2-4 hadden deze problemen niet.  Zowel de patiënten als de andere proefpersonen waren op de hoogte van de inhoud van het onderzoek en hadden daarmee schriftelijk ingestemd.  Aan alle proefpersonen werd toegezegd dat hun gegevens vertrouwelijk behandeld zouden worden, dat er gezorgd zou worden voor hygiëne en privacy tijdens het psychofysiologische onderzoek en dat zij zich op ieder moment terug konden trekken. De proefpersonen werden afzonderlijk gemeten.

Tabel 2. Onderzoekskenmerken
Onderzoek Groep Stimuli N N
(subj. meting)
N
(>0% geschatt. erectie)
N
(>= 1mm verandering)
N
(>= 1mm NPT)
1 patienten film 185 114 54 59  
2 niet-patienten film 51 50 46 34  
3 niet-patienten film/dia's 47 47 42 39 39
4 niet-patienten film 20 20 20 20  
    Totaal 303 231 162 152 39

De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen in onderzoek 1 was 53 (bereik 19 tot 78 jaar). De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen in onderzoek 2 was 40 (bereik 19 tot 69 jaar). De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen in onderzoek 3 was 27 (bereik niet beschikbaar). Bij het schrijven van dit verslag was er nog geen informatie beschikbaar over de leeftijd van de proefpersonen in onderzoek 4. De meeste proefpersonen waren blanke heteroseksuele mannen (studenten en niet-studenten). Slechts enkele homoseksuele mannen namen aan de vier onderzoeken deel. Deze mannen kregen stimuli aangeboden die in overeenstemming waren met hun seksuele voorkeur.

Stimuli. In onderzoek 1 en onderzoek 2 werden verscheidene drie minuten durende fragmenten uit seksfilms gebruikt als stimuli. In dit verslag worden alleen de gegevens van één film gepresenteerd. In onderzoek 3 kregen de proefpersonen een fragment uit een seksfilm te zien dat tien minuten duurde of twee seksdia's die gedurende vijf minuten werden aangeboden. Door de proefpersonen in onderzoek 3 werden ook thuis erecties gemeten.  Deze proefpersonen moesten voor het slapen gaan de Erectiometer op hun penis aanbrengen. Op deze wijze werden voor die groep ook gegevens verkregen over erecties tijdens de slaap ('nocturnal penile tumescence', nachtelijke zwelling van de penis, NPT)